Class NearPointsCleanerOptions

NearPointsCleanerOptions class

Alternativ för att ta bort punkter som är för nära varandra.

public class NearPointsCleanerOptions

Konstruktörer

namnBeskrivning
NearPointsCleanerOptions()Skapa en instans med init-fält som standard.
NearPointsCleanerOptions(NearPointsCleanerOptions)Skapa kopia av instansNearPointsCleanerOptions .

Egenskaper

namnBeskrivning
Distance { get; set; }Parameter för kontroll är punkt nära en annan punkt. Standardvärdet är 0.

Metoder

namnBeskrivning
Clone()Skapa kopia av objektet.

Se även