Class PointGeneratorOptions

PointGeneratorOptions class

Alternativ från produktionspunkter på yta eller yta.

public class PointGeneratorOptions

Konstruktörer

namnBeskrivning
PointGeneratorOptions()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
Count { get; set; }Antal poäng att skapa.
Place { get; set; }Placera läge i genererade celler.
Seed { get; set; }Ett tal som används för att beräkna startvärdet för en sekvens av pseudoslumptal.

Metoder

namnBeskrivning
Clone()Klona objekt till varandra.
override ToString()Returnerar en sträng som representerar det aktuella objektet.

Se även