Class SimplifySegmentsOptions

SimplifySegmentsOptions class

Alternativ förSimplifySegments .

public class SimplifySegmentsOptions

Konstruktörer

namnBeskrivning
SimplifySegmentsOptions()Skapa en instans med init-fält som standard.
SimplifySegmentsOptions(SimplifySegmentsOptions)Skapa kopia av instansSimplifySegmentsOptions .

Egenskaper

namnBeskrivning
Distance { get; set; }Parameter för kontroll är punkt nära linjesegmentet. Standardvärdet är 0.

Metoder

namnBeskrivning
Clone()Skapa kopia av objektet.

Se även