Class StarGeneratorOptions

StarGeneratorOptions class

Generatorspecifika alternativ förProducePolygons .

public class StarGeneratorOptions

Konstruktörer

namnBeskrivning
StarGeneratorOptions()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
Count { get; set; }Antal polygoner att skapa.
MaximumStarVertex { get; set; }Den maximala yttre vertexen på den genererade sidan.
MinimumStarVertex { get; set; }Minsta yttre vertex på den genererade sidan.
Place { get; set; }Placera läge i genererade celler.
Seed { get; set; }Ett tal som används för att beräkna startvärdet för en sekvens av pseudoslumptal.

Metoder

namnBeskrivning
Clone()Klona objekt till varandra.
override ToString()Returnerar en sträng som representerar det aktuella objektet.

Se även