Aspose.Gis.Raster.Web

Aspose.Gis.Raster.Web namnutrymme tillhandahåller klasser för att arbeta med webbförvrängning.

Klasser

Klass Beskrivning
WebTile Abstrakt webbplattamodell.
WebTiles Ger tillgång till webbplattor.