Aspose.Gis.Raster.Web

Aspose.Gis.Raster.Webnamnutrymme tillhandahåller klasser för att arbeta med webbförvrängning.

Klasser

KlassBeskrivning
WebTileAbstrakt webbplattamodell.
WebTilesGer tillgång till webbplattor.