WebTile

WebTile class

Abstrakt webbplattamodell.

public abstract class WebTile

Egenskaper

namn Beskrivning
abstract CellX { get; } X-kolumnen av en bricka.
abstract CellY { get; } Y-raden på en bricka.

Metoder

namn Beskrivning
abstract AsPath() Presenterar panelinnehållet som en URL eller sökväg till en fil.
abstract AsRaster() Presenterar brickinnehållet som ett rasterlager.
abstract GetExtent() Presenterar en rumslig utsträckning av detta lager.

Se även