AsRaster

WebTile.AsRaster method

Presenterar brickinnehållet som ett rasterlager.

public abstract RasterLayer AsRaster()

Returvärde

Rastern.

Se även