Aspose.Gis.Raster

Aspose.Gis.Raster namnområdet tillhandahåller klasser för att arbeta med rasterformat.

Klasser

Klass Beskrivning
RasterBand Innehåller data om ett rasterband.
RasterCellSize Beskriver storleken, skalan och rotationen av en rastercell på en karta.
RasterLayer Representerar ett rasterlager.
RasterReadExpression Representerar en delegat, vilket är läsuttryck.
RasterRect Block med rasterceller.
RasterStatistics Statistiken för alla rasterlager.
WarpOptions Alternativ för rasterförvrängning.

Gränssnitt

Gränssnitt Beskrivning
IRasterBand Innehåller metadata om ett rasterband.
IRasterCellSize Beskriver storleken, skalan och rotationen av en rastercell på en karta.
IRasterValues Ger tillgång till värdena för rasterband.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
BandTypes Typerna av ett rasterband.