Aspose.Gis.Raster

Aspose.Gis.Raster namnområdet tillhandahåller klasser för att arbeta med rasterformat.

Klasser

KlassBeskrivning
RasterBandInnehåller data om ett rasterband.
RasterCellSizeBeskriver storleken, skalan och rotationen av en rastercell på en karta.
RasterLayerRepresenterar ett rasterlager.
RasterReadExpressionRepresenterar en delegat, vilket är läsuttryck.
RasterRectBlock med rasterceller.
RasterStatisticsStatistiken för alla rasterlager.
WarpOptionsAlternativ för rasterförvrängning.

Strukturer

StruktureraBeskrivning
RasterExpressionContextDen här klassen beskriver värdekontexten när den läser raster ett band.

Gränssnitt

GränssnittBeskrivning
IRasterBandInnehåller metadata om ett rasterband.
IRasterCellSizeBeskriver storleken, skalan och rotationen av en rastercell på en karta.
IRasterValuesGer tillgång till värdena för rasterband.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
BandTypesTyperna av ett rasterband.