Aspose.Gis.Rendering.Colorizers

Aspose.Gis.Rendering.Colorizers namnutrymme tillhandahåller klasser för konfigurering av renderingsrasterceller.

Klasser

KlassBeskrivning
BandColorAssocierar bandvärden och en färgkomponent för specificerat bandindex. Det finns bandvärden mellan min och max kommer att interpoleras linjärt.
MultiBandColorMultiband Colorizer anger röda, gröna och blå komponenter för ett raster.
NullColorizerDenNullColorizer ritar ingenting och hoppar effektivt över renderingen av en rastercell som den tillämpas på.
RasterColorizerDen abstrakta rotklassen för färgsättaren som återger ett raster.
SingleBandColorSingle band colorizer anger en grå komponent för ett raster.