Class RasterColorizer

RasterColorizer class

Den abstrakta rotklassen för färgsättaren som återger ett raster.

public abstract class RasterColorizer

Egenskaper

namnBeskrivning
static Null { get; }DenNullColorizer ritar ingenting och hoppar effektivt över renderingen av celler som den tillämpas på.

Se även