Aspose.Gis.Rendering.Formats.Bmp

Aspose.Gis.Formats.Bmp namnområdet tillhandahåller klasser för att arbeta med BMP-format.

Klasser

KlassBeskrivning
BmpRendererARenderer som återgerMap till BMP-fil.