Aspose.Gis.Rendering.Formats.Bmp

Aspose.Gis.Formats.Bmp namnområdet tillhandahåller klasser för att arbeta med BMP-format.

Klasser

Klass Beskrivning
BmpRenderer ARenderer som återgerMap till BMP-fil.