Aspose.Gis.Rendering.Formats.Jpeg

Aspose.Gis.Formats.Jpeg namnutrymme tillhandahåller klasser för att arbeta med JPEG-format.

Klasser

KlassBeskrivning
JpegRendererARenderer som återgerMap till JPEG-fil.