Aspose.Gis.Rendering.Formats.Jpeg

Aspose.Gis.Formats.Jpeg namnutrymme tillhandahåller klasser för att arbeta med JPEG-format.

Klasser

Klass Beskrivning
JpegRenderer ARenderer som återgerMap till JPEG-fil.