Aspose.Gis.Rendering.Formats.Svg

Aspose.Gis.Formats.Svg namnområdet tillhandahåller klasser för att arbeta med SVG-format.

Klasser

KlassBeskrivning
SvgRendererARenderer som återgerMap till SVG-fil.