Aspose.Gis.Rendering.Labelings

Aspose.Gis.Rendering.Labelings namnutrymme tillhandahåller klasser för att konfigurera vektorfunktionsmärkning.

Klasser

Klass Beskrivning
Labeling Den abstrakta rotklassen för etiketter, klasser som beskriver hur man placerar etiketter på funktioner.
LabelingRule En användardefinierad regel förRuleBasedLabeling .
LabelPlacement Etikettplacering anger hur etiketter placeras i förhållande till objektets geometri.
LineLabelPlacement Radetikettplacering placerar etiketter längs linjen.
NullLabeling DenNullLabeling hoppar över märkning av en geometri som den tillämpas på.
PointLabelPlacement Placering av poängetiketter placerar etiketter nära geometriska centrum.
RuleBasedLabeling Tillämpar en märkning på funktion enligt användardefinierade regler.
SimpleLabeling En enkel märkning placerar etikett på varje funktion.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
FontStyle Anger stil som ska tillämpas på text.
LineLabelAlignment Anger hur etiketten är justerad med linjen.
MultipartMode Anger hur etiketter renderas för funktioner som innehåller flerdelade geometrier.