Aspose.Gis.Rendering.Labelings

Aspose.Gis.Rendering.Labelings namnutrymme tillhandahåller klasser för att konfigurera vektorfunktionsmärkning.

Klasser

KlassBeskrivning
LabelingDen abstrakta rotklassen för etiketter, klasser som beskriver hur man placerar etiketter på funktioner.
LabelingRuleEn användardefinierad regel förRuleBasedLabeling .
LabelPlacementEtikettplacering anger hur etiketter placeras i förhållande till objektets geometri.
LineLabelPlacementRadetikettplacering placerar etiketter längs linjen.
NullLabelingDenNullLabeling hoppar över märkning av en geometri som den tillämpas på.
PointLabelPlacementPlacering av poängetiketter placerar etiketter nära geometriska centrum.
RuleBasedLabelingTillämpar en märkning på funktion enligt användardefinierade regler.
SimpleLabelingEn enkel märkning placerar etikett på varje funktion.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
FontStyleAnger stil som ska tillämpas på text.
LineLabelAlignmentAnger hur etiketten är justerad med linjen.
MultipartModeAnger hur etiketter renderas för funktioner som innehåller flerdelade geometrier.