Aspose.Gis.Rendering.Sld

Aspose.Gis.Rendering.Sld namnområdet tillhandahåller klasser för att konfigurera SLD-import.

Klasser

Klass Beskrivning
SldImportOptions Alternativ för import av Styled Layer Descriptor-fil (Sld).