SldImportOptions

SldImportOptions class

Alternativ för import av Styled Layer Descriptor-fil (Sld).

public class SldImportOptions

Konstruktörer

namn Beskrivning
SldImportOptions() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
LoadInternetResources { get; set; } Avgör om Aspose.GIS tillåts ladda källor från Internet. Om inställt påfalse , scheman med absoluta URI:er som inte börjar med ‘file://’ skulle inte laddas. Standard ärfalse .

Se även