Aspose.Gis.Rendering.Symbolizers

Aspose.Gis.Rendering.Symbolizers namnrymden tillhandahåller klasser för att konfigurera renderingsvektorfunktioner.

Klasser

KlassBeskrivning
GeometryGeneratorDekorera en symboliserare för att ändra objektets geometri innan rendering.
LayeredSymbolizerEn symboliserare som återger flera andra symboliserare.
MarkerClusterMarkörklustersymboliserare.
MarkerLineMarkörlinjesymboliserare.
MarkerPatternFillMarkörmönsterfyllningssymboliserare.
MixedGeometrySymbolizerTillämpar korrekt symboliserare på en funktionsgeometri enligt dess geometrityp.
NullVectorSymbolizerDenNullSymbolizer ritar ingenting och hoppar effektivt över renderingen av en geometri som den tillämpas på.
RasterImageMarkerDenna symboliserare återger en tillhandahållen rasterbild.
RuleEn användardefinierad regel förRuleBasedSymbolizer .
RuleBasedSymbolizerTillämpar en symboliserare för funktionsgeometrier enligt användardefinierade regler.
SimpleFillEnkel polygonsymboliserare.
SimpleLineEnkel linjesymboliserare.
SimpleMarkerEnkel punktsymboliserare.
VectorSymbolizerDen abstrakta rotklassen för symboliserarna som återger vektoregenskaper.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
HorizontalAnchorAnger sidan som ska riktas horisontellt.
MarkerShapeTypeEn formtyp av markören.
RenderingOrderBestämmer renderingsordningen.
VerticalAnchorAnger sidan som ska justeras vertikalt.