Class GeometryGenerator

GeometryGenerator class

Dekorera en symboliserare för att ändra objektets geometri innan rendering.

public class GeometryGenerator : VectorSymbolizer

Konstruktörer

namnBeskrivning
GeometryGenerator()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
Expression { get; set; }Ger ett sätt att ersätta objektsgeometrin med en modifierad för en symboliserare. Standard ärnull (använd funktionsgeometri som den är).
Symbolizer { get; set; }Anger en symboliserare som ska tillämpas på den modifierade geometrin. Standard ärNullVectorSymbolizer .

Se även