Expression

GeometryGenerator.Expression property

Ger ett sätt att ersätta objektsgeometrin med en modifierad för en symboliserare. Standard ärnull (använd funktionsgeometri som den är).

public Func<Feature, IGeometry> Expression { get; set; }

Se även