HorizontalAnchor

HorizontalAnchor enumeration

Anger sidan som ska riktas horisontellt.

public enum HorizontalAnchor

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Center 0 Anger att mittpunkterna kommer att justeras.
Left 1 Anger att vänster sidor kommer att justeras.
Right 2 Anger att höger sidor kommer att justeras.

Se även