Class LayeredSymbolizer

LayeredSymbolizer class

En symboliserare som återger flera andra symboliserare.

public class LayeredSymbolizer : VectorSymbolizer, IReadOnlyList<VectorSymbolizer>

Konstruktörer

namnBeskrivning
LayeredSymbolizer()Skapar ny instans.
LayeredSymbolizer(RenderingOrder)Skapar ny instans.

Egenskaper

namnBeskrivning
Count { get; }Får antalet symboliserar.
Item { get; }Hämtar symboliseraren vid det angivna indexet.
RenderingOrder { get; set; }Bestämmer renderingsordningen. ByFeatures - rendera alla symboliserar för funktionen, fortsätt sedan till nästa funktion.ByLayers - rendera alla funktioner med symbolizern, fortsätt sedan till nästa symbolizer.

Metoder

namnBeskrivning
Add(VectorSymbolizer)Lägger till den angivna symboliseraren.
GetEnumerator()Returnerar en uppräkning som itererar genom samlingen.

Se även