LayeredSymbolizer

LayeredSymbolizer class

En symboliserare som återger flera andra symboliserare.

public class LayeredSymbolizer : VectorSymbolizer, IReadOnlyList<VectorSymbolizer>

Konstruktörer

namn Beskrivning
LayeredSymbolizer() Skapar ny instans.
LayeredSymbolizer(RenderingOrder) Skapar ny instans.

Egenskaper

namn Beskrivning
Count { get; } Får antalet symboliserar.
Item { get; } Hämtar symboliseraren vid det angivna indexet.
RenderingOrder { get; set; } Bestämmer renderingsordningen. ByFeatures - rendera alla symboliserar för funktionen, fortsätt sedan till nästa funktion.ByLayers - rendera alla funktioner med symbolizern, fortsätt sedan till nästa symbolizer.

Metoder

namn Beskrivning
Add(VectorSymbolizer) Lägger till den angivna symboliseraren.
GetEnumerator() Returnerar en uppräkning som itererar genom samlingen.

Se även