MarkerCluster

MarkerCluster class

Markörklustersymboliserare.

public class MarkerCluster : VectorSymbolizer

Konstruktörer

namn Beskrivning
MarkerCluster(MarkerCluster) Initierar en ny instans avMarkerCluster class.
MarkerCluster(Measurement) Initierar en ny instans avMarkerCluster class.

Egenskaper

namn Beskrivning
FeaturesBasedConfiguration { get; set; } En återuppringning som används för att konfigurera denna symboliserare innan ett klustercenter återges.
Marker { get; set; } Anger markörsymboliseraren i klustrets mitt.
NestedMarker { get; set; } Anger markörsymboliseraren för kapslade klusterpunkter. Standard ärNull.

Se även