Class MarkerCluster

MarkerCluster class

Markörklustersymboliserare.

public class MarkerCluster : VectorSymbolizer

Konstruktörer

namnBeskrivning
MarkerCluster(MarkerCluster)Initierar en ny instans avMarkerCluster class.
MarkerCluster(Measurement)Initierar en ny instans avMarkerCluster class.

Egenskaper

namnBeskrivning
FeaturesBasedConfiguration { get; set; }En återuppringning som används för att konfigurera denna symboliserare innan ett klustercenter återges.
Marker { get; set; }Anger markörsymboliseraren i klustrets mitt.
NestedMarker { get; set; }Anger markörsymboliseraren för kapslade klusterpunkter. Standard ärNull.

Se även