Class MarkerLine

MarkerLine class

Markörlinjesymboliserare.

public class MarkerLine : VectorSymbolizer

Konstruktörer

namnBeskrivning
MarkerLine()Initierar en ny instans avMarkerLine class.
MarkerLine(MarkerLine)Initierar en ny instans avMarkerLine class.

Egenskaper

namnBeskrivning
FeatureBasedConfiguration { get; set; }En återuppringning som används för att konfigurera denna symboliserare innan en funktion renderas.
Interval { get; set; }Anger intervallet mellan markörer längs linjen.
Marker { get; set; }Anger markörsymbolen längs linjen.
Offset { get; set; }Anger offset från den ursprungliga linjen. För positivt avstånd kommer offset att vara på vänster sida av ingångslinjen (relativt linjeriktningen). För ett negativt avstånd kommer det att vara på höger sida.
OffsetAlongLine { get; set; }Anger förskjutningen längs linjen för den första markören.
RotateMarkers { get; set; }Anger om markörer ska roteras längs linjen.

Se även