Class MarkerPatternFill

MarkerPatternFill class

Markörmönsterfyllningssymboliserare.

public class MarkerPatternFill : VectorSymbolizer

Konstruktörer

namnBeskrivning
MarkerPatternFill()Initierar en ny instans avMarkerPatternFill class.
MarkerPatternFill(MarkerPatternFill)Initierar en ny instans avMarkerPatternFill class.

Egenskaper

namnBeskrivning
FeatureBasedConfiguration { get; set; }En återuppringning som används för att konfigurera denna symboliserare innan en funktion renderas.
HorizontalDisplacement { get; set; }Anger den horisontella förskjutningen för markörer i jämn horisontell linje.
HorizontalInterval { get; set; }Anger det horisontella intervallet mellan markörer.
Marker { get; set; }Anger markörsymbolen för fyllning.
VerticalDisplacement { get; set; }Anger den vertikala offseten för markörer i jämn vertikal linje.
VerticalInterval { get; set; }Anger det vertikala intervallet mellan markörer.

Se även