HorizontalDisplacement

MarkerPatternFill.HorizontalDisplacement property

Anger den horisontella förskjutningen för markörer i jämn horisontell linje.

public Measurement HorizontalDisplacement { get; set; }

Se även