MarkerPatternFill.VerticalDisplacement

MarkerPatternFill.VerticalDisplacement property

Anger den vertikala offseten för markörer i jämn vertikal linje.

public Measurement VerticalDisplacement { get; set; }

Se även