MarkerShapeType

MarkerShapeType enumeration

En formtyp av markören.

public enum MarkerShapeType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Circle 0 Cirkelform.
Triangle 1 Triangelform.
Square 2 Fyrkantig form.
Star 3 Stjärnform.
Cross 4 Korsform.
X 5 “X” bokstavsform.

Se även