MixedGeometrySymbolizer

MixedGeometrySymbolizer class

Tillämpar korrekt symboliserare på en funktionsgeometri enligt dess geometrityp.

public class MixedGeometrySymbolizer : VectorSymbolizer

Konstruktörer

namn Beskrivning
MixedGeometrySymbolizer() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
LineSymbolizer { get; set; } Anger en symboliserare som ska användas för linjegeometrier i lagret.
PointSymbolizer { get; set; } Anger en symboliserare som ska användas för punktgeometrier i lagret.
PolygonSymbolizer { get; set; } Anger en symboliserare som ska användas för polygongeometrier i lagret.

Anmärkningar

Detta är användbart för lager av typen blandad geometri eller för lager som innehåller geometrisamlingar.

Se även