Class NullVectorSymbolizer

NullVectorSymbolizer class

DenNullSymbolizer ritar ingenting och hoppar effektivt över renderingen av en geometri som den tillämpas på.

public class NullVectorSymbolizer : VectorSymbolizer

Egenskaper

namnBeskrivning
static Instance { get; }Hämtar en instans avNullSymbolizer .

Se även