RenderingOrder

RenderingOrder enumeration

Bestämmer renderingsordningen.

public enum RenderingOrder

Värderingar

namn Värde Beskrivning
ByFeatures 0 Återge funktionen med alla symboliserar, fortsätt sedan till nästa funktion.
ByLayers 1 Återge alla funktioner med en symboliserare, fortsätt sedan med att rita funktioner till nästa symboliserare.

Se även