Rule

Rule class

En användardefinierad regel förRuleBasedSymbolizer .

public class Rule

Egenskaper

namn Beskrivning
Filter { get; } Bestämmer om “filter-regel” ska tillämpa symboliserare på funktionen. If returnerartrue symboliserare används; annars hoppas funktionen över.
IsElseRule { get; } Får ett värde som indikerar om denna regel är “annan regel”.
IsFilterRule { get; } Får ett värde som indikerar om denna regel är “filter-regel”.
Symbolizer { get; } Symboliserare att tillämpa på funktionen.

Metoder

namn Beskrivning
static CreateElseRule(VectorSymbolizer) Skapar en ny regel som tillämpar en symboliserare på funktion när den inte matchar någon filterregel.
static CreateFilterRule(Func<Feature, bool>, VectorSymbolizer) Skapar en ny regel som tillämpar en symboliserare på funktion närhelst den passerar filter.

Se även