Filter

Rule.Filter property

Bestämmer om “filter-regel” ska tillämpa symboliserare på funktionen. If returnerartrue symboliserare används; annars hoppas funktionen över.

public Func<Feature, bool> Filter { get; }

Se även