IsElseRule

Rule.IsElseRule property

Får ett värde som indikerar om denna regel är “annan regel”.

public bool IsElseRule { get; }

Anmärkningar

“Annas regel” tillämpar symboliserare på en funktion om egenskapen inte matchar någon filterregel.

Se även