IsFilterRule

Rule.IsFilterRule property

Får ett värde som indikerar om denna regel är “filter-regel”.

public bool IsFilterRule { get; }

Anmärkningar

“filter-regel” tillämpar symboliserare på en funktion ifFilter returnerartrue för funktionen.

Se även