Class RuleBasedSymbolizer

RuleBasedSymbolizer class

Tillämpar en symboliserare för funktionsgeometrier enligt användardefinierade regler.

public class RuleBasedSymbolizer : VectorSymbolizer, IReadOnlyList<Rule>

Konstruktörer

namnBeskrivning
RuleBasedSymbolizer()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
Count { get; }Får antalet regler.
Item { get; }Hämtar regeln vid det angivna indexet.

Metoder

namnBeskrivning
Add(Rule)Lägger till en regel.
Add(Func<Feature, bool>, VectorSymbolizer)Lägger till nyttRule .
AddElseRule(VectorSymbolizer)Lägger till en symboliserare som kommer att tillämpas på funktioner som inte matchar någon filtreringsregel.
GetEnumerator()Returnerar en uppräkning som itererar genom regler.

Se även