RuleBasedSymbolizer

RuleBasedSymbolizer class

Tillämpar en symboliserare för funktionsgeometrier enligt användardefinierade regler.

public class RuleBasedSymbolizer : VectorSymbolizer, IReadOnlyList<Rule>

Konstruktörer

namn Beskrivning
RuleBasedSymbolizer() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
Count { get; } Får antalet regler.
Item { get; } Hämtar regeln vid det angivna indexet.

Metoder

namn Beskrivning
Add(Rule) Lägger till en regel.
Add(Func<Feature, bool>, VectorSymbolizer) Lägger till nyttRule .
AddElseRule(VectorSymbolizer) Lägger till en symboliserare som kommer att tillämpas på funktioner som inte matchar någon filtreringsregel.
GetEnumerator() Returnerar en uppräkning som itererar genom regler.

Se även