Class SimpleLine

SimpleLine class

Enkel linjesymboliserare.

public class SimpleLine : VectorSymbolizer

Konstruktörer

namnBeskrivning
SimpleLine()Skapar ny instans.
SimpleLine(SimpleLine)Initierar en ny instans avSimpleLine class.

Egenskaper

namnBeskrivning
CapStyle { get; set; }Anger hur linjer renderas i ändarna.
Color { get; set; }Anger färg och transparens som ges till linjen.
DashOffset { get; set; }Anger avståndet från början av en linje till början av ett streckmönster.
DashPattern { get; set; }Anger en matris med avstånd som anger längden på omväxlande streck och mellanslag med streckade linjer.
FeatureBasedConfiguration { get; set; }En återuppringning som används för att konfigurera denna symboliserare innan en funktion renderas.
LineJoin { get; set; }Bestämmer hur linjer renderas vid skärningspunkten mellan linjesegment.
Offset { get; set; }Anger offset från den ursprungliga linjen. För positivt avstånd kommer offset att vara på vänster sida av ingångslinjen (relativt linjeriktningen). För ett negativt avstånd kommer det att vara på höger sida.
Style { get; set; }Anger hur symbollinjerna ska ritas.
Width { get; set; }Anger linjens bredd.

Metoder

namnBeskrivning
Clone()Klonar den här instansen.

Se även