Class VectorSymbolizer

VectorSymbolizer class

Den abstrakta rotklassen för symboliserarna som återger vektoregenskaper.

public abstract class VectorSymbolizer

Egenskaper

namnBeskrivning
static Null { get; }DenNullVectorSymbolizer ritar ingenting och hoppar effektivt över renderingen av en geometri som den tillämpas på.

Se även