VectorSymbolizer

VectorSymbolizer class

Den abstrakta rotklassen för symboliserarna som återger vektoregenskaper.

public abstract class VectorSymbolizer

Egenskaper

namn Beskrivning
static Null { get; } DenNullVectorSymbolizer ritar ingenting och hoppar effektivt över renderingen av en geometri som den tillämpas på.

Se även