VectorSymbolizer.Null property

DenNullVectorSymbolizer ritar ingenting och hoppar effektivt över renderingen av en geometri som den tillämpas på.

public static NullVectorSymbolizer Null { get; }

Se även