VerticalAnchor

VerticalAnchor enumeration

Anger sidan som ska justeras vertikalt.

public enum VerticalAnchor

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Center 0 Anger att mittpunkterna kommer att justeras.
Top 1 Anger att de övre sidorna kommer att justeras.
Bottom 2 Anger att undersidorna kommer att justeras

Se även