Aspose.Gis.Rendering

Aspose.Gis.Rendering namnområdet tillhandahåller klasser för att rendera kartor.

Klasser

KlassBeskrivning
MapKarta är en samling lager som kan renderas ovanpå varandra viaRenderer .
MapLayerAMapLayer är en basklass för lager inutiMap.
RasterMapLayerEtt lager inutiMap som representerar ett rasterlagerdata.
RasterMapResamplingDen här klassen beskriver hur man samplar om ett rasterlager när man renderar en karta.
RendererEn basklass för renderare.
RenderersRenderers för alla format som stöds.
VectorMapLayerEtt lager inutiMap som representerar ett vektorlagerdata.

Strukturer

StruktureraBeskrivning
MeasurementEtt tal som indikerar ett renderingsmått.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
CapStyleAnger hur linjer renderas i ändarna.
FillStyleAnger ett fyllningsmönster.
LineJoinBestämmer hur linjer renderas vid skärningspunkter mellan linjesegment.
StrokeStyleAnger en linjestil.
UnitEn måttenhet.