Aspose.Gis.Rendering

Aspose.Gis.Rendering namnområdet tillhandahåller klasser för att rendera kartor.

Klasser

Klass Beskrivning
Map Karta är en samling lager som kan renderas ovanpå varandra viaRenderer .
MapLayer AMapLayer är en basklass för lager inutiMap.
RasterMapLayer Ett lager inutiMap som representerar ett rasterlagerdata.
RasterMapResampling Den här klassen beskriver hur man samplar om ett rasterlager när man renderar en karta.
Renderer En basklass för renderare.
Renderers Renderers för alla format som stöds.
VectorMapLayer Ett lager inutiMap som representerar ett vektorlagerdata.

Strukturer

Strukturera Beskrivning
Measurement Ett tal som indikerar ett renderingsmått.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
CapStyle Anger hur linjer renderas i ändarna.
FillStyle Anger ett fyllningsmönster.
LineJoin Bestämmer hur linjer renderas vid skärningspunkter mellan linjesegment.
StrokeStyle Anger en linjestil.
Unit En måttenhet.