CapStyle

CapStyle enumeration

Anger hur linjer renderas i ändarna.

public enum CapStyle

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Butt 0 Skarp fyrkantig kant.
Round 1 Rundad kant.
Square 2 Något långsträckt fyrkantig kant.

Se även