FillStyle

FillStyle enumeration

Anger ett fyllningsmönster.

public enum FillStyle

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Solid 0 Fast fyllning.
None 1 Fyll inte.
HorizontalHatch 2 Ett mönster av horisontella linjer.
VerticalHatch 3 Ett mönster av vertikala linjer.
CrossHatch 4 Ett mönster av horisontella och vertikala linjer som korsar varandra.
ForwardDiagonalHatch 5 Ett mönster av linjer på en diagonal från övre vänster till nedre höger.
BackwardDiagonalHatch 6 Ett mönster av linjer på en diagonal från övre högra till nedre vänstra.
DiagonalCrossHatch 7 Ett mönster av korsade diagonala linjer.

Se även