Enum FillStyle

FillStyle enumeration

Anger ett fyllningsmönster.

public enum FillStyle

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Solid0Fast fyllning.
None1Fyll inte.
HorizontalHatch2Ett mönster av horisontella linjer.
VerticalHatch3Ett mönster av vertikala linjer.
CrossHatch4Ett mönster av horisontella och vertikala linjer som korsar varandra.
ForwardDiagonalHatch5Ett mönster av linjer på en diagonal från övre vänster till nedre höger.
BackwardDiagonalHatch6Ett mönster av linjer på en diagonal från övre högra till nedre vänstra.
DiagonalCrossHatch7Ett mönster av korsade diagonala linjer.

Se även