Enum LineJoin

LineJoin enumeration

Bestämmer hur linjer renderas vid skärningspunkter mellan linjesegment.

public enum LineJoin

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Miter0Vasst hörn.
Round1Rundade hörn.
Bevel2Diagonalt hörn.

Se även