LineJoin

LineJoin enumeration

Bestämmer hur linjer renderas vid skärningspunkter mellan linjesegment.

public enum LineJoin

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Miter 0 Vasst hörn.
Round 1 Rundade hörn.
Bevel 2 Diagonalt hörn.

Se även