Add

Add(VectorLayer, bool)

Skapar enVectorMapLayer med standardsymboliseraren och lägger till den på kartan. Lager renderas i tilläggsordning.

public void Add(VectorLayer layer, bool keepOpen = false)
Parameter Typ Beskrivning
layer VectorLayer Ett vektorlager att representera medVectorMapLayer.
keepOpen Boolean true för att lämna vektorlagret öppet efterMap objektet kasseras; false för att ta bort lagret.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Lager ärnull.

Se även


Add(VectorLayer, VectorSymbolizer, bool)

Skapar och lägger till enVectorMapLayer till kartan. Lager renderas i tilläggsordning.

public void Add(VectorLayer layer, VectorSymbolizer symbolizer, bool keepOpen = false)
Parameter Typ Beskrivning
layer VectorLayer Ett vektorlager att representera medVectorMapLayer.
symbolizer VectorSymbolizer En symboliserare att använda för rendering. Omnull, standardsymboliseraren används.
keepOpen Boolean true för att lämna vektorlagret öppet efterMap objektet kasseras; false för att ta bort lagret.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Lager ärnull.

Se även


Add(VectorLayer, VectorSymbolizer, Labeling, bool)

Skapar och lägger till enVectorMapLayer till kartan. Lager renderas i tilläggsordning.

public void Add(VectorLayer layer, VectorSymbolizer symbolizer, Labeling labeling, 
    bool keepOpen = false)
Parameter Typ Beskrivning
layer VectorLayer Ett vektorlager att representera medVectorMapLayer.
symbolizer VectorSymbolizer En symboliserare att använda för rendering. Omnull, standardsymboliseraren används.
labeling Labeling Märkning att använda för att märka funktioner i lager. Omnull , standardNullLabeling kommer att användas.
keepOpen Boolean true att lämna lagret öppet efterMap föremål kasseras; annat,false .

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Lager ärnull.

Se även


Add(FeaturesSequence)

Skapar och lägger till enVectorMapLayer till kartan. Lager renderas i tilläggsordning.

public void Add(FeaturesSequence featuresSequence)
Parameter Typ Beskrivning
featuresSequence FeaturesSequence En funktionssekvens att representera medVectorMapLayer.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Funktioner sekvens ärnull.

Se även


Add(FeaturesSequence, VectorSymbolizer)

Skapar och lägger till enVectorMapLayer till kartan. Lager renderas i tilläggsordning.

public void Add(FeaturesSequence featuresSequence, VectorSymbolizer symbolizer)
Parameter Typ Beskrivning
featuresSequence FeaturesSequence En funktionssekvens att representera medVectorMapLayer.
symbolizer VectorSymbolizer En symboliserare att använda för rendering. Omnull, standardsymboliseraren används.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Funktioner sekvens ärnull.

Se även


Add(FeaturesSequence, VectorSymbolizer, Labeling)

Skapar och lägger till enVectorMapLayer till kartan. Lager renderas i tilläggsordning.

public void Add(FeaturesSequence featuresSequence, VectorSymbolizer symbolizer, Labeling labeling)
Parameter Typ Beskrivning
featuresSequence FeaturesSequence En funktionssekvens att representera medVectorMapLayer.
symbolizer VectorSymbolizer En symboliserare att använda för rendering.
labeling Labeling Märkning att använda för att märka funktioner i lager. Omnull ,NullLabeling kommer att användas.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Funktioner sekvens ärnull.

Se även


Add(MapLayer)

Lägger till ett lager på kartan. Lager renderas i tilläggsordning.

public void Add(MapLayer mapLayer)
Parameter Typ Beskrivning
mapLayer MapLayer Lagret som ska läggas till.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Argument ärnull.

Se även


Add(RasterLayer, RasterColorizer, bool)

Skapar enRasterMapLayer med standardfärgare och lägger till den på kartan.

public void Add(RasterLayer layer, RasterColorizer colorizer = null, bool keepOpen = false)
Parameter Typ Beskrivning
layer RasterLayer Ett vektorlager att representera medRasterLayer.
colorizer RasterColorizer En färgsättare att använda för rendering. Omnull, standardfärgare används.
keepOpen Boolean true att lämna rasterlagret öppet efterMap objektet kasseras; false för att ta bort lagret.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Lager ärnull.

Se även