Map.Dispose

Map.Dispose method

Förfogar över resurser.

public void Dispose()

Se även