Map.Extent

Map.Extent property

Anger gränser för kartan som ska renderas. Om satt tillnull , omfattningen beräknas under renderingen för att inkludera alla geometrier i alla lager.

public Extent Extent { get; set; }

Undantag

undantagskick
ArgumentExceptionIsValid ärfalse.Width är mindre eller lika med noll.Height är mindre eller lika med noll.SpatialReferenceSystem ärnull.

Anmärkningar

Om det rumsliga referenssystemet för omfattningen inte är lika med det rumsliga referenssystemet för kartan, omvandlas utsträckningen till det rumsliga referenssystemet för målet under renderingen.

Se även