GetEnumerator

Map.GetEnumerator method

Returnerar en uppräkning som itererar genom lagren i kartan.

public IEnumerator<MapLayer> GetEnumerator()

Returvärde

En uppräkning som kan användas för att iterera genom lagren i kartan.

Se även