Height

Map.Height property

Visuell höjd på kartan.

public Measurement Height { get; set; }

Undantag

undantag skick
ArgumentException Unit av värdet ärMapUnits ellerMetersOnEarth .
ArgumentOutOfRangeException Värdet är negativt eller noll.

Se även