Render

Render(string, Renderer)

Återger kartan till en fil.

public void Render(string outputPath, Renderer renderer)
Parameter Typ Beskrivning
outputPath String Sökväg till utdatafilen.
renderer Renderer Renderare att använda.

Se även


Render(AbstractPath, Renderer)

Återger kartan till en fil.

public void Render(AbstractPath outputPath, Renderer renderer)
Parameter Typ Beskrivning
outputPath AbstractPath Sökväg till utdatafilen.
renderer Renderer Renderare att använda.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Vilket argument som helstnull.
IOException Ett I/O-fel uppstod.
GisException Ett fel vid bearbetning eller läsning av GIS-data.

Se även