Resolution

Map.Resolution property

Upplösning som ska användas för att rendera denna karta och för att konvertera mellanMeasurement . Standard är 96.

public double Resolution { get; set; }

Undantag

undantag skick
ArgumentOutOfRangeException Argumentet är negativt eller lika med 0.

Se även